Anita Wikman har fått Svenska-dagen-priset i Österbotten – Marginal hurrar och grattar!

Kulturfondens prismotivering:
”Författaren Anita Wikmans språk och form har sökt sig fram till litterära nyvinningar, till en sanningslyrik, hård i sin exakta beskrivning av tillvarons materiella villkor. Hon benämner och skapar nya världar för de litterärt osynliga – arbetarna, kassörskorna, jordbrukarna och sjukskötarna. Anitas poesi går, ständigt aktuell, över årtionden som en föregångare i att beskriva flickors och kvinnors erfarenheter.”

Anita belönades i Nykarleby stadsbibliotek på Svenska dagen den 6 november 2018.