Christel Sundqvist

Christel Sundqvist
foto: Linus Lindholm

Christel Sundqvist är född 1970 i Nykarleby och bosatt i Vasa. Hon debuterade 2009 med romanen Flickan i flaskan på Schildts förlag. Hon är pedagogie doktor, verksam som forskare och lärare vid Åbo Akademi och Nord Universitet i Norge. Hennes textproduktion omfattar också facklitteratur och vetenskapliga artiklar.

2008 fick Christel Sundqvist andra pris i Solveig von Schoultz-tävlingen. För romanen Om något skulle hända fick hon pris av Svenska litteratursällskapet 2012.

Nu spränger vi taket är Christel Sundqvists fjärde roman. Den är en fristående systerbok till romanen Vonne och Marie, som utkom på Schildts & Söderströms.

Nu spränger vi taket, roman, Marginal 2018.

På andra förlag:

Vonne och Marie, roman, 2016
Om något skulle hända, roman, 2011
Flickan i flaskan, roman, 2009

Där ljuset faller som vackrast, antologi, 2015
Som en februarifjäril / Detta är ingen sanning, antologi, 2008
Bastukväll / Volga, antologi, 2007
Vi trängs i visioner / Det är liljor i min säng, antologi, 2006

Den samarbetande läraren. Lärarhandledning och samundervisning i skolan, 2014
Perspektivmöten i skola och handledning. Lärares tankar om specialpedagogisk handledning, 2012