KVINNOR I LITTERATUREN – litterärt kvinnoseminarium

Ett stort varmt tack till Olof och Siri Granholms stiftelse, Svenska kulturfonden och Svensk-Österbottniska Samfundet, som gjorde det möjligt för Marginal att arrangera seminariet.