Lotta Moring

Lotta
Frank A. Unger

Lotta Moring är född 1966 i Kervo. Hon har arbetat som översättare, språkgranskare och journalist, och 2001–2005 var hon redaktionssekreterare på tidskriften Astra Nova. Moring medverkade i antologin ”Utan. Om barnlöshet och barnfrihet” som utkom på Söderströms 2011. Sedan 2008 bor hon i Vörå.

Fröken Frigga Krikonqvist, barnbok, Marginal 2016.