Nytt verksamhetsår

Marginals årsmöte den 20.3.2020 valde en ny styrelse. I praktiken blev det återval på alla poster från 2019: Lisen Sundqvist fortsätter som ordförande, Ann-Sofi Carlsson omvaldes till kassör och Maria Sandin blev ordinarie medlem. Margaretha Sillander är viceordförande och Jolin Slotte sekreterare. Till ny suppleant i styrelsen valdes Pär Jonasson, välkommen Pär!

Ett spännande år väntar Marginal, också i dessa konstiga tider. Inom kort utkommer två böcker och till hösten väntas två nya.