Marginal rf är en nybildad förening med syftet att bredda och främja litterär verksamhet i Svenskfinland. Föreningen, vars hemort är Vörå kommun i Österbotten, eftersträvar att öka intresset för och spridningen av god litteratur genom att ge ut böcker och arrangera litterära evenemang.

Marginal kommer att användas som marknadsföringsnamn för det föreningsbaserade förlaget.

Medlemmarna som bildar Marginals första styrelse, och tillika redaktionen för den framtida bokutgivningen, höll sitt första årsmöte den 19 mars 2015 i Vasa.

Styrelsen/redaktionen består av:

  • Ann-Helen Attianese, författare, ordförande
  • Margaretha Sillander, skribent, vice ordförande
  • Lotta Moring, språkgranskare och översättare, sekreterare
  • Christel Sundqvist, författare och universitetslärare, styrelsemedlem
  • Anita Wikman, författare, suppleant

Kassör utanför styrelsen är Berit Öhman, bibliotekarie och antikvariatsägare.

Förutom att styrelsemedlemmarna fungerar som redaktörer har föreningen en utomstående lektör/redaktör som anlitas vid behov.

Marginal inleder utgivningen med två barnböcker:

  • Hasses gröna hus, text Ann-Helen Attianese, bild och formgivning Sanna Ek / Alexa Getting.
  • Myran Mollys nya familj, text Margaretha Sillander, bild och formgivning Britt Kootstra.

Böckerna utkom den 28 juni 2015 i samband med Ord och några visor, en kulturdag för barn på Maxmo Torp.

 

Föreningen Marginal har sin upprinnelse i Musketöserna, en grupp skrivande kvinnor som träffats i litteraturens tecken en gång i månaden i dryga tjugo års tid.

Musketösträffarna startade när Författarskolan i Yttermark, en ett och ett halvt år lång skrivarutbildning arrangerad av dåvarande länskonstnären i litteratur Carita Nyström, gick mot sitt slut. Medlemmarna har under åren varit sammantaget åtta skrivande kvinnor, av vilka en del har avgått med ålderns rätt, andra för att ta sig an nya utmaningar i livet. Verksamheten har bestått av textdiskussioner och måltider, samtal om senast lästa böcker och aktuella samhällsfrågor. Den gemenskapen önskar vi nu föra vidare i en mer riktad och utåtriktad verksamhet.

Ordet marginal kan leda tankarna till marginalisering. Att vara marginaliserad är ändå något helt annat än att leva skrivande. Att ha tid för ord och tanke. Att ha tak över huvudet, för det mesta även mat på bordet. Det har vi i Svenskfinland. Förlag som kommer och går – ord som blir till och består. Reflekterar och tröstar, livnär och roar, ropar och oroar, viskar och sjunger.

Författare är rätt innovativa, stundom mästare på att leva i gränsland, i marginalen. I den vita marginalen trängs egna kommentarer och ändringsförslag med andras. Det är där hantverket sker, omarbetningen och finslipningen.

Marginalen är gränslandet där fiktion och verklighet möts och alstrar nya uttryck. Det vita tomrummet för språk och tystnad, dröm och tanke. Marginalen är gränslandet mellan det som kunde vara och det som är.