Sanna Ek

Sanna Ek
foto: Jessica Lindgren

Sanna Ek (f.1979), mångsysslande bildkonstnär som är född och uppvuxen i Närpes. Har återvänt till rötterna och lugnet i Österbotten efter några år i Sverige.

Inspiration till skapandet kan hämtas från det mesta i livet och vardagen: ett ord, en färg, en händelse. Men den största inspirationskällan är människor, våra olikheter, likheter och lustigheter.