Svenska Yles litteraturpris 2016

Vi på Marginal är stolta och glada över att Ann-Luise Bertell 28/10 fick ta emot Svenska Yles litteraturpris för romanen Vänd om min längtan!

Prismotivering

Vänd om min längtan är en Amerikaroman som trollbinder från början till slut. Där man kanske hade väntat sig en utvandrartrilogi bestående av tjocka tegelstenar vänder Ann-Luise Bertell fördomsfritt upp och ner på konventionerna. Hon skriver kort och koncist i berörande och hjärtskärande scener.

Bertell visar hur svek, våld och tystnad kan forma oss till någon eller något vi inte vill vara. Hon pekar på konsekvenserna av de beslut vi fattar i livet. Hur de präglar oss och hur de kan – obehandlat – prägla också kommande generationer. Och utan att blinka lägger Bertell in en själslig dimension som ger boken extra tyngd.

I Vänd om min längtan faller bitarna slutligen på plats, boken tar måhända slut – men berättelsen lever kvar.