Gurli Lindén

foto: Monica Sandström/Bildström

”För att kunna leva och arbeta måste jag skapa ett stort rum med frisk luft och vid sikt mot övriga världen. Detta rum måste upprätthållas och placeras högt ovanför det Finlandssvenska kulturklimatets land.”

Hbl 1987, i samband med att Gurli Lindén tilldelades Edith Södergranpriset.

Gurli Lindén debuterade år 1973 på det Österbottniska förlaget Författarnas andelslag med boken Att resa sig. Hon har publicerat såväl poesi som prosa. Flyghöjd är hennes tjugosjunde bok.

I början av 90-talet flyttade Lindén till Stockholm och ägnade hela decenniet åt sin forskning i konstnären Hilma af Klints livsverk. Därefter följde en tioårig vistelse i Västerbottens inland. Numera är hon åter bosatt i Nykarleby.