Marginal är en förening och ett förlag med syftet att bredda och främja litterär verksamhet i Svenskfinland. Vi eftersträvar att öka intresset för och spridningen av god litteratur genom att ge ut böcker och arrangera litterära evenemang. Vår hemort är Vörå kommun i Österbotten.

Styrelsen/redaktionen består av:

  • Lisen Sundqvist, ordförande
  • Margaretha Sillander, skribent, viceordförande
  • Jolin Slotte, författare och litteraturvetare, sekreterare
  • Ann-Sofi Carlsson, författare och matematiklärare, kassör
  • Maria Sandin, redaktör, styrelsemedlem
  • Pär Jonasson, frilansskribent, suppleant

Förutom att styrelsemedlemmarna fungerar som redaktörer har föreningen en utomstående lektör/redaktör som anlitas vid behov.

Föreningen Marginal har sin upprinnelse i Musketöserna, en grupp skrivande kvinnor som träffats i litteraturens tecken i tjugofem års tid.

Musketösträffarna startade när Författarskolan i Yttermark, en skrivarutbildning arrangerad av dåvarande länskonstnären i litteratur Carita Nyström, gick mot sitt slut. Medlemmarna har under åren varit sammantaget åtta skrivande kvinnor. Verksamheten har bestått av textdiskussioner och måltider, samtal om senast lästa böcker och aktuella samhällsfrågor. Den gemenskapen för Marginal nu vidare i en mer riktad och utåtriktad verksamhet.

Ordet marginal kan leda tankarna till marginalisering. Att vara marginaliserad är ändå något helt annat än att leva skrivande. Att ha tid för ord och tanke. Att ha tak över huvudet, för det mesta även mat på bordet. Det har vi i Svenskfinland. Förlag som kommer och går – ord som blir till och består. Reflekterar och tröstar, livnär och roar, ropar och oroar, viskar och sjunger.

Författare är rätt innovativa, stundom mästare på att leva i gränsland, i marginalen. I den vita marginalen trängs egna kommentarer och ändringsförslag med andras. Det är där hantverket sker, omarbetningen och finslipningen.

Marginalen är gränslandet där fiktion och verklighet möts och alstrar nya uttryck. Det vita tomrummet för språk och tystnad, dröm och tanke. Marginalen är gränslandet mellan det som kunde vara och det som är.

För tillfället tar Marginal inte emot nya manus!

Böcker från Marginal:

Hasses gröna hus (2015), text Ann-Helen Attianese, bild Sanna Ek.
Myran Mollys nya familj (2015), text Margaretha Sillander, bild Britt Kootstra.
Fröken Frigga Krikonqvist (2016), text Lotta Moring, bild Emma Rönnholm.
Nykarleby i backspegeln (2016) av Anita Wikman
Vågbrytarna (2016) av Ann-Helen Attianese
Vänd om min längtan (2016) av Ann-Luise Bertell
Alla bubblor brister (2017), text Jolin Slotte, bild Nina Albrecht.
come noi (2018) av Ann-Helen Attianese
Därför och väntrum (2018) av Anita Wikman (nyutgåva)
Nu spränger vi taket (2018) av Christel Sundqvist
Alla dessa döda ögon (2018), text Jolin Slotte, bild Pauliina Pesonen
Tigerfiskar (2019) av Henrika Andersson
Labyrinten (2019) av Ann-Sofi Carlsson
Märkligt verkligt – Verkligt märkligt (2020) av Jolin Slotte och Heidi von Wright
Vox Amoris (2020) av Eva-Stina Byggmästar
Flyghöjd (2020) av Gurli Lindén
Fyra Döttrar (2020) av Ann-Sofi Carlsson
Kursiv melankoli (2021) av Ann-Helen Attianese
Mikael, jag och Karlssonligan (2021), text Jolin Slotte, bild Jenny Wiik