come noi

I Ann-Helen Attianeses sjätte diktsamling, come noi, undersöker författaren samspelet mellan människor som flyttar, som flyr, och andra som får vara rotfasta. Med skarp blick inringar Attianese vad som gör oss till människor och vad som händer när vi möter varandra.

vi är grynnor i grunda hav

vind över öppna dyner

floden som mynnar ut

och försvinner ur sikte

ISBN 978-952-68381-9-9 / häftad / 72 s. / cirkapris 18 € / september 2018

Recensioner

Med sin sjätte diktsamling påminner Ann-Helen Attianese läsaren om det som hänt – och fortfarande pågår – i världen. /…/ ”Come noi” är som en målning för mig, en fresk över vår samtid och jag kommer osökt att tänka på Picassos Guernica.

Yvonne Granqvist Schultz, Österbottens Tidning

”Come noi” väcker frågor om vad poesin förmår göra som den dokumentära prosan inte kan. I Attianeses fall ligger styrkan i närheten till känslorna och till den existentiella dimensionen av den politiska frågan. Hennes poesi är varm och empatisk och formar sig till ett estetiskt uttryck även när de hemskaste upplevelser berörs.

Anna Möller Sibelius, Vasabladet

Diktens uppdrag är att iaktta och rapportera vad som sker. Den ska ta in så mycket och så många, så den brister i förtvivlan. Språket blir av nödvändighet fragmentariskt, bilderna starka men splittrade. /…/ ”Come noi” är ingen lätt bok att vara i. Efter inledningens konturskarpa snabba bilder kommer man in i mötet, i mottagandet: ”du är inte alls som vi/ du är vi// du tjänstgör som ett samfällt sigill/ fortfarande är vi ouppbrutna/ väntar att det ska ske.” Liksom i förra samlingen kan man dra slutsatsen att ett samhälles bildning och civilisation definieras av graden av öppenhet och viljan att hjälpa behövande.

Ann-Christine Snickars, Åbo Underrättelser

Hon skriver varmt och lågmält, ibland svärande, det är engagerat och vänligt men kräver allt /…/ Behovet av att göra något och den vanliga människans, medborgarens, maktlöshet gestaltas så det känns: och jag gnyr som ett barn / öppnar munnen på vid gavel // det hjälper inte dig

Gungerd Wikholm, Nya Argus

Böcker kan beställas från Boklund (www.boklund.fi).